COACHING PARTNER

Sparraamme sinua johtamisen haasteissa ja johtoryhmäsi ja tiimisi parempaan yhteistyöhön

Executive Coaching

Johtaja, älä jää yksin. Kokeneen Executive Coachin avulla pääset tavoitteeseesi ja ratkaiset haasteita nopeammin. 

Johtoryhmävalmennus / Johtoryhmän sparraus

Johtoryhmä pureutuu ja ratkaisee yhdessä organisaation kohtaamia haasteita kokeneen Executive & Team Coachin avulla.

Mihin kaipaat tukea ja sparrausta?

 

Näissä haasteissa olemme onnistuneet auttamaan johtajia:
 • Työmääräni on valtava. Miten organisoituisin paremmin?
 • En saa työntekijöitä sitoutumaan ja vaihtuvuus on korkeaa. Työilmapiiri on huono.
 • Sain henkilökohtaiset tulokset organisaation työtyytyväisyyskyselystä ja johtamisestani. Miten minun kannattaa käsitellä asiaa tiimin kanssa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta tulokset paranevat?
 • Johtaminen on muihin ihmisiin vaikuttamista. Tarvitsen siihen sparrausta ja konkreettisia työkaluja.
 • En löydä oikeaa tapaa ratkaista ja tukea ihmisiä työpaikalla konfliktitilanteissa.
 • Yhteistyö kollegan kanssa ei toimi.
 • Minulla on haasteita tulla toimeen esimieheni kanssa.
 • Haluan parantaa imagoani johtajana.
 • Tarvisen vahvemman verkoston.
 • Tarvitsen sparrausta ja työkaluja etäjohtamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
 • Otin vastaan uuden roolin eikä minulla ole varaa epäonnistua.
 • Urani junnaa paikallaan. Haluan edetä urallani.
 • Koen selkeästi sitä kuuluisaa korona-ahdistusta. Mitäs tehdään?
 • Miten johdan lähteviä ja jääviä ihmisiä YT-neuvotteluissa?
 • Jouduin median negatiivisen huomion kohteeksi. Tarvitsen tukea.
 • Johdan perheyritystä ja haluan uuden roolin enemmän taustalla. Miten tämä muutos kannattaisi hoitaa parhaiten? Mitä pitää ottaa huomioon?
Näihin tiimien haasteisiin olemme onnistuneet tuomaan ratkaisuja ja työkalupakkeja:
 • Johtoryhmämme ei toimi. Tilanne vahingoittaa pian yrityksen tulosta ja mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa.
 • Tiimin jäsenet eivät tee asioita, joita heidän pitäisi tehdä.
 • Tarvitsemme strategian, mutta emme pääse yhteisymmärrykseen sen sisällöstä.
 • Meillä on strategia, mutta toteutus ja jalkautus sakkaa.
 • Tiimi on uusi. Miten varmistan onnistumisen?
 • Tiimini vastustaa muutosta.
 • Tiimin jäsenet eivät tule toimeen keskenään.
 • Tiimi ei ole tarpeeksi itseohjautuva eivätkä ihmiset kanna vastuuta.
 • Tiimin tulos / yksittäisten johtajien tulos organisaatiossa on huono.
 • Tiimi vain valittaa ja ihmisiltä puuttuu ratkaisukeskeinen asenne.
 • Tiimissä on vallalla korona-ahdistus.
 • Meillä ei ole työkaluja kehittää toimintaamme.
 • Kokouksemme ja päätöksien tekeminen ovat tehottomia.
 • Tarvitsemme Coaching-ohjelman, joka tukee urasiirtoja organisaatiomme sisällä.
 • Kasaamme adhoc-tiimin. Tarvitsemme coachin tukea todella haasteellisen ja ison tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Meillä on in-house coach, mutta sillä ei saada aikaan tuloksia. Tarvitsemme tukea coaching-ohjelman parantamiseen.
 • Työnimu ja merkityksellisyys on tiimissä selkeästi vähentynyt. Mitäs tehdään?
 • Meillä ei ole luottamuksen ilmapiiriä.
 • Palvelun laatu kaipaa parannusta.

Meitä suositellaan

“Tiimi alkoi heti ratkaista haasteita”

En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista yhdessä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen. 30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen valmennusta. Tiimin toiveesta Mira tulee meille valmentamaan säännöllisesti jatkossakin.

hoivakodin johtaja

“Oivaltavia näkökulmia”

“Pystyt omaa kokemuspohjaasi hyödyntäen soveltamaan ja avaamaan erittäin hyvin oivaltavia näkökulmia ja ratkaisumalleja eri tilanteisiin.

Kiitos – ravistelet ajatuksia tervetulleella tyylillä!

toimitusjohtaja

“Juttu lähti kiertämään”

Juttu lähti kiertämään viime perjantain valmennuksesta ja nyt muutkin tiimit haluavat sinut kouluttamaan. Mahtavaa nähdä valmentaja, joka aidosti uskoo asiaansa ja ruokkii positiivista oppimiskulttuuria loistavalla vuorovaikutuksella.

palvelupäällikkö

“Luottamuksen ilmapiiri”

“Pidit meidät hyvin ruodussa tiukassa aikataulussa, mutta annoit silti kommenteille ja ajatuksille aikaa. Olet tosi mukava, innostava ja sympaattinen henkilö. Luot luottamuksen ilmapiirin.

koulutusasiantuntija

Palvelumme työyhteisöille

 

Executive Coaching / Johtajan yksilövalmennus

Koska huipulla on usein yksinäistä, Executive Coaching on johtajan mahdollisuus sparrailla avoimesti oman organisaation ulkopuolisen luotetun ajattelukumppanin kanssa.

 • Johtaja ei halua “joo-joo-miestä” sparrailukumppanikseen vaan coachin, joka osaa haastaa ja tukea häntä tilannetajuisesti.
 • Johtaja haluaa sparrailukumppanin merkityksellisten haasteiden ratkaisemiseen.
 • Coach tuo tilanteeseen sopivat työkalut ajatustyön ja keskustelun tueksi.
 • Iso plussa Executive Coachingissa on se, että coachilla on vahva omakohtainen liiketoiminta- ja johtamiskokemus ylä- ja alamäkineen. Coach ymmärtää näin laajan ongelmakentän, jonka johtaja työssään kohtaa.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Executive Coaching -palveluun.

 

Johtoryhmävalmennus / Johtoryhmän sparraus

Johtoryhmätyöskentely vaatii säännöllistä reflektointia ja itseanalyysiä ja työkaluja oman työskentelyn parantamiseen ja haasteiden ratkaisuun.

Kokeneen Executive & Team Coachin avulla:

 • johtoryhmä pääsee tavoitteeseen ja ratkaisee haasteita nopeammin ja paremmalla onnistumisprosentilla, kontrolloidummin ja ennustettavammin
 • ja välttää mahdollisesti muutaman omaan nilkkaan kalahtamisen
 • organisaatioon jää käyttöön toimivia johtamisen työkalupakkeja
 • organisaatioon luodaan johtajien välinen keskinäisen sparrauksen, oikeanlaisen haastamisen ja vastuuttamisen kulttuuria

Kokenut Executive & Team Coach yhdistää pitkän liiketoiminta- ja johtamiskokemuksen asiakkaan parhaaksi. Näin ollen asiakkaan tilanteen, tarpeen ja toiveen mukaan, hän yhdistää coachaavaa, mentoroivaa, konsultoivaa, fasilitoivaa ja kouluttavaa otetta asiakastyöskentelyssä. Siksi puhutaan johtoryhmän sparrauksesta.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Johtoryhmävalmennukseen.

 

Johtoryhmän sisäinen kehittäjä -valmennus ja koulutus

Johtoryhmän tilanteen mukaan organisaatio voi palkata Executive & Team Coachin tuekseen tai toinen vaihtoehto on kouluttaa johtoryhmän vetäjä ja / tai jäseniä johtoryhmän sisäisiksi kehittäjiksi. Se kumpi vaihtoehto on organisaatiolle parempi, riippuu johtoryhmän dynamiikasta, toiminnan haasteista ja keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen tilasta.

Johtoryhmän sisäinen kehittäjä -valmennus ja koulutus:

 • Mukana eri toimialoilta johtoryhmän jäseniä.
 • Aloituspuhelu per osallistuja noin 2 tuntia
 • Ryhmävalmennuksia ja -koulutuksia 4 x 4 tuntia yht. 16 tuntia, Zoomissa noin kerran kuussa
 • Osallistujan yksilösparrausta Executive & Team Coachin kanssa Zoomissa oman johtoryhmän yksilöllisistä haasteista ja tarpeista 4 x 2 tuntia yht. 8 tuntia.
 • Keskinäistä sparrailua omalla ajalla osallistujien / omasta johtoryhmästä osallistujien kanssa ryhmätapaamisten välissä.
 • HUOM! Arvioitu ajankäyttö ei sisällä ns. Action Learning -vaihetta oman johtoryhmän kanssa, koska se on hyvinkin johtoryhmäkohtaista riippuen haasteista, joita halutaan ratkoa. Actino Learning -vaihe usein sisältää itseanalyysejä ja niiden purkuja, reflektointia sekä kehittämissuunnitelman tekemistä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa.
 • Workbookeja, power pointteja, artikkeleita, videotallenteita jne.
 • Itseanalyysejä ilman erillistä kustannusta

 

Team Coaching / Tiimi- ja ryhmävalmennus

Monet haasteet työyhteisöissä ratkeavat sillä, että johdon tai lähiesimiehen valmentamisen rinnalle otetaan mukaan ryhmä- ja tiimivalmennus.

Team Coaching oivalluttaa, innostaa, sitouttaa valmennuksessa sovittuun muutokseen, aktivoi ja luo keskustelua. Ammattitaitoisesti vedetty valmennus saa myös ne hiljaisimmat mukaan ja kaikkien tiimiläisten äänen kuuluviin.

Team Coaching:

 • Parantaa ratkaisukeskeisyyttä
 • Parantaa itseohjautuvuutta
 • Parantaa asiakaslähtöisyyttä
 • Parantaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • Parantaa yhteishenkeä
 • Parantaa konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittelyä arkityössä
 • Parantaa työyhteisön jäsenten motivaatiota ja sitoutumista

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Team Coaching -palveluun.

Organisaation oma coach / In-house coaching

Organisaatiot käyttävät Oma coach -palvelua usein työnohjauksen sijaan tai tukena, kun halutaan lisätä ratkaisukeskeisyyttä, asiantuntijan työhyvinvointia ja sovitun tavoitteen saavuttamista esimerkiksi nopealla aikataululla tai haastavissa muutostilanteissa.

Oma coach auttaa myös tilanteissa, joissa organisaatiolla ei ole resursseja tai tarvetta palkata kokoaikaista in-house-coachia.

Oma coach -palvelu sopii loistavasti yksilövalmennuksena esimerkiksi ryhmä- ja tiimivalmennuksen jälkeen ylläpitämään ryhmässä aloitettua toimintaa ja varmistamaan yhdessä sovittujen asioiden toteutuminen.

Oma coach tukee lisäksi tilanteessa, jossa tiimin yksittäisillä jäsenillä on sellaisia haasteita, että niiden ratkaiseminen edistää työhyvinvointia ja yhteistyötä, konfliktitilanteiden ratkaisua, yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä, motivaatiota ja sitoutumista, ja parantaa näin tiimin ja organisaation mahdollisuutta menestyä.

Oma cocah -palvelun tavoite voi myös olla se, että lähiesimiehen aikaa ja fokusta vapautetaan vastaamaan paremmin organisaation toiveita, kun Oma coach tukee ja sparraa yksittäistä tiimin jäsentä.

Oma coach syväsukeltaa organisaation toimintaympäristöön, tapaan toimia ja auttaa yksilöitä sopeutumaan ja kehittymään organisaation tavoitteiden mukana.

Oma coachin kanssa sovitaan, mihin valmentajan palvelua käytetään, miten paljon (esim. 1-2 krt / vkossa tai kk:ssa) ja mitä tavoitteita valmennukselle asetetaan.

Oma coach voi dedikoida tietyt päivät organisaatiolle.

Yksilöt voivat varata valmennusajat sähköisestä kalenterista. Coaching toteutetaan tällä hetkellä täysin etänä. Kun korona-tilanne helpottaa, oma valmentaja voi myös työskennellä organisaation tiloissa.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä mira.silvonen@coachingpartner.fi / 0405001072

 

Coaching-taitojen koulutus

Kun johtajat ja lähiesimiehet – ja koko työyhteisö – hallitsee coaching-taidot:

  • paranee johtamisen laatu
  • paranee ratkaisukeskeisyys
  • paranee itseohjautuvuus
  • paranee keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö
  • paranee yhteishenki
  • paranee konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittely arkityössä, kokouksissa ja työn kehittämisessä.
  • paranee työyhteisön jäsenten motivaatio ja sitoutuminen työhön ja organisaatioon

Coaching-koulutuksen oppilaan palaute:

“Miralla on luonteva lähestymistapa kouluttaa Coaching-taitoja. Hän haluaa aidosti auttaa ja herätellä oivalluksiin. Omien kokemustensa ja avoimuutensa kautta, hän kannustaa myös oppilaitaan rehelliseen itsensä kohtaamiseen. Innostuva ja innostava valmentaja, huumorintajua unohtamatta. Monipuolinen kokemus, joka tuo uskottavuutta. Hän tietää mistä puhuu, ja miksi.”

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Coaching-taitojen koulutukseen.

 

Coachaus toimii & tuottaa tulosta!

 

Miksi ostaisin sparrausta tai coachausta?

Coach on luotettava oman organisaation ulkopuolinen ajattelukumppani, joka haastaa ja tukee sopivassa suhteessa. Coach tuo käyttöösi viimeisintä osaamista ja työkaluja.

Oman sparraajan ja coachin kanssa pääset tavoitteeseesi ja ratkaiset haasteita nopeammin, paremmalla todennäköisyydellä, kontrolloidummin ja ennustettavammin, ja vältät mahdollisesti muutaman omaan nilkkaan kolahtamisen.

Noin puolet Fortune 500 yrityksistä luottaa coachingiin johtajien ja työyhteisöjen kehittämisen työkaluna. Monissa suomalaisissakin organisaatioissa on oivallettu Coachingin vaikuttavuus ja tulokset.

ICF Global Coaching Client Study tutkimus kertoo coachingin tuloksista, joita voit odottaa investoinnille:

 • 70 %:lla coaching-asiakkaista työn tuottavuus ja työn tavoitteiden saavuttaminen parani
 • 86 %:lla ROI – Return on investment oli positiivinen eli Coachaus-investointi kannatti
 • 80 %:lla itsevarmuus lisääntyi

Coaching Partner lupaa jo ensimmäisessä ryhmä- ja yksilövalmennuksessa silminnähtävän positiivisen muutoksen:

En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista yhdessä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen. 30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen Miran valmennusta. Tiimin toiveesta Mira tulee meille valmentamaan säännöllisesti jatkossakin.” Hoivakodin johtaja

“I really enjoyed our session last week. It took me by surprise how deep conversation we had considering that it was our first discussion. I have some crazy changes in my life thanks to our conversation!” Global Director, IT software company

Kiinnostuitko? Klikkaa ja tutustu palveluihimme.

 

Mitä coachaus maksaa?

Coachingia ei kannata ostaa, ellei pöydälläsi oleva haaste ole tarpeeksi tärkeä. Kysymys: Minkä arvoista on sinulle henkilökohtaisesti ja organisaatiollesi, että haaste ratkaistaan?

Mitä pidempään haasteellinen tilanne jatkuu ilman ratkaisua, sitä kalliimmaksi se lopulta tulee niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Mikä on päivittäisen henkisen paineen, unettomien öiden ja taloudellisen / ajankäytön / hlöstön tyytymättömyyden, vaihtuvuuden ja sitoutumattomuuden, ja asiakkaiden tyytymättömyyden kustannus lopulta, jos asioiden annetaan jatkua nykyisellään ilman muutosta?

Coaching Partnerin asiakkaiden maksamat laskut ovat olleet 1250 € – 25 000 € riippuen coaching-sparraussuhteen pituudesta ja käytetyistä menetelmistä.

Coaching Partnerin asiakkaista 99 % suosittelee meitä!

Kysymys: Miten kauan sinulla on varaa antaa asioiden jatkua ennallaan ilman muutosta sen sijaan, että haasteet ratkaistaan tässä ja nyt?

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja kerro meille haasteesi, jutellaan ja päätetään sitten, onko haasteesi ratkaiseminen investointisi arvoinen.

 

Mitä eroa on Executive-, Business-, Team-, Career- ja Life Coachauksella?

Ihminen on kokonaisvaltainen otus. Haasteet työyhteisöissä ja johtajilla ovat melko moninaiset. Siksi varmistamme laajalla työkalupakillamme sen, että meillä on käytössä oikea osaaminen ja työkalut mahdollisimman moneen tarpeeseen.

Eräs Coaching Partner asiakascase selventää hyvin sitä, miten työkalupakkeja käytetään eri tilanteissa asiakassuhteen aikana:

Asiakkaan tavoitteena oli poistaa keskinäinen tuottamaton kinastelu tiimissä ja parantaa rakentavaa vuorovaikutusta (Team Coaching) ja sparrasimme itse johtajaa yksilöcoachauksessa toiminnan muuttamiseen jo kartoitusvaiheessa, ja ryhmävalmennuksen jälkeen toiminnan ylläpitämiseen erilaisin työkaluin (Executive Coaching).

Viikko coaching-suhteen alkamisen jälkeen johtaja otti yhteyttä, että hän on joutunut median jahtaamaksi (Executive Coaching, Life Coaching).

Organisaatiossa levisi tieto onnistuneesta yhden tiimin valmennuksesta, minkä seurauksena organisaatio tilasi Johdon MasterMind -ryhmävalmennuksen 10 aluejohtajalle, jotta samojen johtamisen haasteiden kanssa painivat johtajat saivat kaikki samat työkalut ja pääsivät yhdessä sparrailemaan toisiaan erilaisissa haasteissa, jakamaan kokemuksiaan ja päättämään yhteisistä tavoista toimia (Johdon MasterMind -ohjelma). Ohjelmaan kuului myös jokaisen johtajan yksilösparraus (Executive Coaching).

Kahden kuukauden asiakkuuden jälkeen yksi johtaja kertoi meille, että hän on keskellä avioeroa ja todella stressaantunut (Life Coaching). Samaan aikaan toinen johtaja kertoi muutaman oman tiiminsä jäsenen vaikeuksista sopeutua päätettyihin uusiin toimintatapoihin (Oma coach-palvelu tiimin jäsenille).

Neljän kuukauden kuluttua tietoomme tuli, että yksi johtajista haluaa irtisanoutua (Executive Coaching, Career Coaching, Life Coaching) ja hän on päätyi siihen, että hän perusti oman yrityksen (Business Coaching, jonka johtaja maksoi henkilökohtaisesti).

Mitä tarkoitatte sillä, että asiakas tuo pöytään haasteen ja te ratkaisun ja työkalupakin?

Yhdistämme vahvaan liiketoiminta- ja johtamistyön ylä- ja alamäkien haasteellisten tilanteiden kokemukseemme todistetusti toimivat ja testatut työkalut:

 • Executive Coaching
 • Team Coaching
 • Business Coaching
 • Life Coaching
 • Career Coaching
 • Master Fasilitator

Haasteet työyhteisöissä ja johtajilla ovat melko moninaiset. Siksi varmistamme laajalla työkalupakillamme sen, että meillä on käytössä oikea osaaminen ja työkalut mahdollisimman moneen tarpeeseen.

Miten nopeasti ja millä tavalla pääsemme aloittamaan yhteistyön?

Klikkaa ja ota yhteyttä lomakkeella tai suoraan toimitusjohtajaamme mira.silvonen@coachingpartner.fi tai 0405001072.

Keskustelemme luottamuksella haasteistasi ja tavoitteestasi. Jaamme kokemuksemme ja näkemyksemme siitä, millä sapluunalla päästään parhaaseen lopputulokseen haasteesi suhteen.

Ensimmäiseen keskusteluun on syytä varata noin 1 tunti.

Keskustelun jälkeen saat tarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen pääsemme aloittamaan haasteen ratkaisun.

Coaching partner

Sparraamme johtajia, johtoryhmiä, yrittäjiä, esihenkilöitä, tiimejä ja asiantuntijoita mm. seuraavilla toimialoilla:
 • Mainos- ja mediatoimistot
 • Start-ups
 • Software, high-technology
 • Yksityinen ja julkinen koulutus
 • Human Resoure
 • Yksityinen ja julkinen hoiva-ala
 • Julkiset palvelut
 • Panimoala
 • IT / tietoliikenne
 • Yksityinen ja julkinen kuljetusala
 • Contact Center
 • Rakennusteollisuus ja sen konsultointi
 • Yhdistykset ja järjestöt kuten
  • HENRY Henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys
  • MARK Suomen markkinointiliitto
  • Suomen Partio 
  • Boomi ry (Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat)

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072