COACHING PARTNER

Team Coaching / Ryhmä- ja tiimivalmennus

#sparraamme tiimisi parempaan yhteistyöhön

 

Team Coaching oivalluttaa, innostaa, aktivoi, luo keskustelua ja sitouttaa valmennuksessa sovittuun muutokseen.

Team Coaching:

 • Parantaa ratkaisukeskeisyyttä
 • Parantaa itseohjautuvuutta
 • Parantaa asiakaslähtöisyyttä
 • Parantaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • Parantaa yhteishenkeä
 • Parantaa konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittelyä arkityössä
 • Parantaa työyhteisön jäsenten motivaatiota ja sitoutumista

 

Tunnistatko näitä haasteita tiimin kanssa?
 • Tiimin jäsenet eivät tee asioita, joita heidän pitäisi tehdä.
 • Tiimi on uusi. Miten varmistan onnistumisen?
 • Tiimini vastustaa muutosta.
 • Tiimin jäsenet eivät tule toimeen keskenään.
 • Tiimi ei ole tarpeeksi itseohjautuva eivätkä ihmiset kanna vastuuta.
 • Tiimin tulos / yksittäisten tiimiläisten tulos organisaatiossa on huono.
 • Tiimi vain valittaa ja ihmisiltä puuttuu ratkaisukeskeinen asenne.
 • Tiimissä on vallalla korona-ahdistus.
 • Meillä ei ole työkaluja kehittää toimintaamme.
 • Kokouksemme ja päätöksien tekeminen ovat tehottomia.
 • Tarvitsemme Coaching-ohjelman, joka tukee urasiirtoja organisaatiomme sisällä.
 • Kasaamme adhoc-tiimin. Tarvitsemme coachin tukea todella haasteellisen ja ison tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Työnimu ja merkityksellisyys on tiimissä selkeästi vähentynyt. Mitäs tehdään?
 • Meillä ei ole luottamuksen ilmapiiriä.
 • Palvelun laatu kaipaa parannusta.

COACHING PARTNER

Alla esimerkkejä ryhmä- ja tiimivalmennuksista, joilla olemme auttaneet asiakkaitamme:

 • Coaching-taidoilla ratkaisukeskeisyyttä ja itseohjautuvuutta työyhteisöön
 • Menestytään etätyössä ja varmistetaan yhteisöllisyys yhdessä
 • Tähdätään samaan maaliin – työyhteisön yhteispelillä tuoloksia
 • Onnistu itsesi ja muiden motivoinnissa
 • Mitä tehdä, kun yhteistyö työpaikalla ei suju?
 • Menesty paremmalla itsetuntemuksella, vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä
 • Menesty ymmärtämällä työpaikan tunteita
 • Kehitä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi – 180-360 analyysi
 • Luodaan yhdessä pelisäännöt kriittisiin tilanteisiin
 • Kehitetään itsetuntemusta ja ymmärretään paremmin itseämme tiimin jäseninä
 • Ajanhallinnasta parempaan yhteistyöhön ja työnhallintaan
 • Oivalluksia hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja itsensä johtamiseen
 • Vinkkejä työyhteisön parempaan energiaan
 • Menesty tiimitaidoilla
 • Onnistu muutoksessa, kasvata resilienssiä eli muutoskykyisyyttä
 • Menesty uusilla uskomuksilla ja asenteilla
 • Panostetaan työn imuun ja viihtyvyyteen
 • Taltutetaan korona-ahdistus
Organisaation oma coach / In-house coaching tukee loistavasti ryhmä- ja tiimivalmennuksessa aloitettua toimintaa:

Organisaatiot käyttävät Oma coach -palvelua usein työnohjauksen sijaan tai tukena, kun halutaan lisätä ratkaisukeskeisyyttä, asiantuntijan työhyvinvointia ja sovitun tavoitteen saavuttamista esimerkiksi nopealla aikataululla tai haastavissa muutostilanteissa.

Oma coach auttaa myös tilanteissa, joissa organisaatiolla ei ole resursseja tai tarvetta palkata kokoaikaista in-house-coachia.

Oma coach -palvelu sopii loistavasti yksilövalmennuksena esimerkiksi ryhmä- ja tiimivalmennuksen jälkeen ylläpitämään ryhmässä aloitettua toimintaa ja varmistamaan yhdessä sovittujen asioiden toteutuminen.

Oma coach tukee lisäksi tilanteessa, jossa tiimin yksittäisillä jäsenillä on sellaisia haasteita, että niiden ratkaiseminen edistää työhyvinvointia ja yhteistyötä, konfliktitilanteiden ratkaisua, yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä, motivaatiota ja sitoutumista, ja parantaa näin tiimin ja organisaation mahdollisuutta menestyä.

Oma cocah -palvelun tavoite voi myös olla se, että lähiesimiehen aikaa ja fokusta vapautetaan vastaamaan paremmin organisaation toiveita, kun Oma coach tukee ja sparraa yksittäistä tiimin jäsentä.

Oma coach syväsukeltaa organisaation toimintaympäristöön, tapaan toimia ja auttaa yksilöitä sopeutumaan ja kehittymään organisaation tavoitteiden mukana.

Oma coachin kanssa sovitaan, mihin valmentajan palvelua käytetään, miten paljon (esim. 1-2 krt / vkossa tai kk:ssa) ja mitä tavoitteita valmennukselle asetetaan.

Oma coach voi dedikoida tietyt päivät organisaatiolle.

Yksilöt voivat varata valmennusajat sähköisestä kalenterista. Coaching toteutetaan tällä hetkellä täysin etänä. Kun korona-tilanne helpottaa, oma valmentaja voi myös työskennellä organisaation tiloissa.

Saamamme palaute koko työyhteisöä hyödyttävästä valmennuksesta:

“Kiitos hyvästä paneutumisest työyhteisön haasteisiin. Selkeää ja ammattitaitoista. Et provosoitunut haasteista.” Hoivakodin johtaja

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä mira.silvonen@coachingpartner.fi / 0405001072

 

Parasta valmennuksessa

“Tiimi alkoi heti ratkaista haasteita”

En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista yhdessä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen. 30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen Miran valmennusta. Tiimin toiveesta hän tulee meille valmentamaan säännöllisesti jatkossakin.

hoivakodin johtaja

“Havainnollistavat tehtävät”

“Parasta valmennuksessa oli havainnollistavat tehtävät ja ryhmäkeskustelut, että sai itse tutustua työkaluihin kokemalla.

sairaanhoitaja

 

“Kuuntelit kommentteja”

Miellyttävä, ihmisläheinen, realistinen. Kuuntelit hyvin meidän kommentteja, veit asiaa eteenpäin sen mukaisesti. Huomioit kaikki osallistujat.

palvelupäällikkö

“Valmennus toi ratkaisuja”

“Parasta valmennuksessa oli, että se toi ratkaisuja, Miran asenne ja avoimuus sekä kattava katsaus eri näkökulmista.

koulutusasiantuntija

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072