COACHING PARTNER

Koulutamme johtajille, esimiehille ja kokonaisille työyhteisöille coaching-taitoja innostavasti ja ammattitaidolla

 

Kouluttaja, Executive & Team Coach Mira Silvonen
 • Ammattitaitoinen ja innostava coaching-taitojen kouluttaja, joka on kouluttanut noin 120 suomalaiselle Sertifioidulle Business & Life Coachille coaching-taitoja.
 • Kokenut Executive & Team Coach, joka valmentaa lukuisilla eri toimialoilla #mirasparraa sinua johtamisen haasteissa ja johtoryhmäsi ja tiimisi parempaan yhteistyöhön
 • HENRYn (Henkilöstöjohdon ja ammattilaisten yhdistys) Työnohjaus ja Coaching teemaverkoston vetäjä.
 • Mira tekee itse valmennuksia työyhteisöissä https://coachingpartner.fi/valmennukset/
 • Mira saa työstään huippuhyvää palautetta https://coachingpartner.fi/meita-suositellaan/
 • Miralla on pitkä kokemus liike-elämän ylä- ja alamäistä ja johtamisesta https://coachingpartner.fi/mirasparraa/
Työyhteisölle tarpeellisia ja toimivia johtajan ja tiimien valmennusratkaisuja, - menetelmiä ja -työkaluja. Räätälöimme koulutuksen organisaation ja osallistujien tarpeiden mukaan seuraavilla työkalupakeilla ja teemoilla:

Coaching-taitojen koulutus alkaa 14 tunnin perusteiden koulutuksella (+ harjoittelu omassa työyhteisössä noin 10 tuntia työaikana koulutussessioiden välillä ja osallistuja tekee 3 näyttövalmennusta, jotka kouluttaja arvioi ja antaa palautteen): Työkaluja ja harjoittelua Coaching-dialogiin, coaching-prosessiin ja kuuntelutaidon kehittämiseen.

Koulutuksessa varmistetaan ICF:n (International Coaching Federation) periaatteiden mukaisesti coachauksen ydintaitojen osaaminen.

Riippuen koulutuksen pituudesta valitaan alla olevista tarpeellisimmat työkalupakit mukaan Coaching-taitojen koulutuksen jatko-osaan : 

 • Työkaluja ja harjoittelua datan käyttöön coachingissa. Itseanalyysit ja ulkopuoliset analyysit ovat oleellinen osa Coaching-työtä. Jokainen voi muuttaa ja kehittää vain itseään, MUTTA meistä jokainen on motivoituneempi tekemään sen, kun olemme ensin tehneet itseanalyysin ja oivaltaneet itsestämme lisää ja lisänneet itsetuntemustamme. Myös muilta saatu palaute auttaa lisäämään itsetuntemustamme ja ohjaa meitä kehittämään itseämme johtajana ja tiimin jäsenenä
 • Työkaluja ja harjoittelua stragian suunnitteluun ja toteutukseen (esim. strategiapäivät)
 • Työkaluja ja harjoittelua business scenarion miettimiseen esim. taantumassa ja uudessa tilanteessa
 • Työkaluja ja harjoittelua muutoksen johtamiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua psykologisen turvallisuuden kehittämiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua monimutkaisten asioiden käsittelyyn ja päätöksien tekemiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua siihen, että johtaja / tiimin jäsen löytää ja pystyy kehittämään jotain sellaista tapaa toimia, jolla on suurin vaikutus hänen menestymiseensä. Huippuosaajillakin voi olla jokin häiritsevä käyttäytyminen tai sokea piste.
 • Työkaluja ja harjoittelua johtajan ja tiimin jäsenen ajattelun, asenteiden ja ratkaisukeskeisyyden kehittämiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua itsensä johtamisen kehittämiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua organisaatiokulttuurin kehittämiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua työntekijöiden ja tiimien sitouttamiseen ja motivointiin
 • Työkaluja ja harjoittelua tiimin suorityskyvyn parantamiseen
 • Työkaluja ja harjoittelua tilanteeseen, jossa johtaja ja tiimin jäsen haluaa löytää oikean tavan kommunkoida tehokkaasti ja vaikuttavasti, selviytyä haastavista keskusteluista ja vuorovaikutustilanteista (mm. palautekeskustelut)
 • Työkaluja ja harjoittelua ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla
 • Työkaluja ja harjoittelua tuottavan ajankäytön kehittämiseen
 • Työkaluja ja harjoitteluajohtajan ja tiimin tueksi asioiden aikaansaamiseen, suunnitteluun ja priorisointiin
 • Työkaluja ja harjoittelua johtajan / tiimiläisen avuksi uudessa roolissa menestymiseen
Coaching-koulutuksen teemojen konkreettinen sisältö työyhteisön käyttöön:
 • Jokaiseen teemakokonaisuuteen kuuluu minimissään yksi PowerPoint-esitys (esim. srategia-teemaan kuuluu useampi), johon voit laittaa oman logon, designin jne. sekä muokata sisällön omaan suuhusi sopivaksi tai käyttää sellaisenaan yksilö- ja ryhmä-/tiimivalmennuksissa omassa työyhteisössäsi.
 • Jokaiseen teemakokonaisuuteen kuuluu harjoitteita ja teemaan kuuluvaa tietoa Word-tiedostona (sivumäärä vaihtelee noin 20 – 50 sivun välillä per teemakokonaisuus), johon voit lisätä oman logon, designin jne. sekä muokata sisällön muutenkin itsellesi ja työyhteissöösi sopivaksi tai käyttää sellaisenaan. Word-tiedostosta voi tehdä myös rewritable pdf:n workbookiksi / printata osia itsellesi tai työyhteisösi käyttöön.

Miraa suositellaan

“Mira antoi 100 %”

Mira on aivan timanttinen coaching-taitojen kouluttaja. Harvoin tapaa näin suurella sydämellä, uteliaisuudella, avoimuudella ja intohimolla varustettua ammattilaista.

Parasta hänen koulutuksissaan on ollut jokaisen mukanaolijan kohtaaminen tasavertaisena. Jokaisen mielipide ja tarina on hänelle tärkeä, mutta samalla myös ihanasti haastaa ajattelemaan asioita eri näkökulmista.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Inspiring”

Mira is truly an inspiring, positive and genuine person, who puts both her mind and her heart into what she does.

Her skills in training and coaching are excellent and she has a way of guiding you into finding solutions and ideas yourself and inspiring you to put them into action.

With her active and positive approach Mira makes sure you reach your goals, whether they are personal or professional ones.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Ammattilainen”

Mira olet loistava ammattilainen ja sinulla on kyky huomioida etäyhteydenkin päässä olevat osallistujat. Minulla oli tunne kuinka olisin ollut lähikontaktissa mukana vaikka osallistuin koulutukseen satojen kilometrien päästä.

Olet empatiakykyinen huippuammattilainen. Kiitos Mira!

Coaching-koulutuksen oppilas

“Uskottava”

Miralla on luonteva lähestymistapa kouluttaa Coaching-taitoja. Hän haluaa aidosti auttaa ja herätellä oivalluksiin. Omien kokemustensa ja avoimuutensa kautta, hän kannustaa myös oppilaitaan rehelliseen itsensä kohtaamiseen.

Innostuva ja innostava valmentaja, huumorintajua unohtamatta.

Monipuolinen kokemus, joka tuo uskottavuutta. Hän tietää mistä puhuu, ja miksi.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Napakka tunti”

Napakka tunti, mutta silti ei ollut kiireen tunnetta.

Sopivasti teoriaa ja omaa työskentelyä yhdistettynä.

Mirasta huokui vahva ammattitaito ja kuuntelu.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Case-tilanteita”

“Parasta tilaisuudessa oli valmentajan ammattiosaaminen ja optimistisen kannustava ja innostava esitystapa.

Asiat liittyvät myös käytäntöön oleellisesti ja näistä oli mainittu erilaisia case-tilanteita.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Selkeät slidet”

“Kiitos!

Oli todella mielenkiintoista ja sulla on niin ihanan energinen ja selkeä tapa tuoda asioita esiin!

Ja hyvät, selkeät slidet.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Konkretia”

Parasta oli selkeys ja sujuva eteneminen.

Konkreettiset työkalut ja esimerkit.

Uusien näkökulmien saaminen.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

Coaching partner

Koulutamme coaching-taitoja innostavasti ja ammattitaidolla

Koulutuksessa varmistetaan ICF:n (International Coaching Federation) periaatteiden mukaisesti coachauksen ydintaitojen osaaminen.

Lisäksi räätälöimme koulutuksen organisaation ja osallistujien tarpeiden mukaan seuraavilla työkalupakeilla ja teemoilla:

 

 • Executive Coach -työkalupakki: business-elämän ylä- ja alamäkien sekä haastavien johtamistilanteiden ja johtajan mielen- ja tunnemaailman sparraukseen
 • Business Coach -työkalupakki liiketoiminnan kehittämiseen
 • Team Coach -työkalupakki tiimien ja yksilöiden johtamiseen
 • Career Coach -työkalupakki uravalmennukseen
 • Life Coach -työkalupakki elämänhallinan ja henkilökohtaisen elämän johtamiseen
 • Master Fasilitator -työkalupakki ryhmäfasilitointeihin

Kun organisaatiossa on Coaching-osaamista:

 • paranee johtamisen laatu
 • paranee ratkaisukeskeisyys
 • paranee itseohjautuvuus
 • paranee keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö
 • paranee yhteishenki
 • paranee konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittely arkityössä, kokouksissa ja työn kehittämisessä.
 • paranee työyhteisön jäsenten motivaatio ja sitoutuminen työhön ja organisaatioon

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072