Coaching partner

Palvelut työyhteisöille
#sparraamme sinua johtamisen haasteissa ja tiimisi parempaan yhteistyöhön
Sinä tuot pöytään haasteen. Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Executive Coaching / Johtajan yksilövalmennus

Koska huipulla on usein yksinäistä, Executive Coaching on johtajan mahdollisuus sparrailla avoimesti oman organisaation ulkopuolisen luotetun ajattelukumppanin kanssa.

 • Johtaja ei halua “joo-joo-miestä” sparrailukumppanikseen vaan coachin, joka osaa haastaa ja tukea häntä tilannetajuisesti.
 • Johtaja haluaa sparrailukumppanin merkityksellisten haasteiden ratkaisemiseen.
 • Coach tuo tilanteeseen sopivat työkalut ajatustyön ja keskustelun tueksi.
 • Iso plussa Executive Coachingissa on se, että coachilla on vahva omakohtainen liiketoiminta- ja johtamiskokemus ylä- ja alamäkineen. Coach ymmärtää näin laajan ongelmakentän, jonka johtaja työssään kohtaa.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Executive Coaching -palveluun.

 

Team Coaching / Tiimi- ja ryhmävalmennus

Monet haasteet työyhteisöissä ratkeavat sillä, että johdon tai lähiesimiehen valmentamisen rinnalle otetaan mukaan ryhmä- ja tiimivalmennus.

Team Coaching oivalluttaa, innostaa, sitouttaa valmennuksessa sovittuun muutokseen, aktivoi ja luo keskustelua. Ammattitaitoisesti vedetty valmennus saa myös ne hiljaisimmat mukaan ja kaikkien tiimiläisten äänen kuuluviin.

Team Coaching:

 • Parantaa ratkaisukeskeisyyttä
 • Parantaa itseohjautuvuutta
 • Parantaa asiakaslähtöisyyttä
 • Parantaa keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • Parantaa yhteishenkeä
 • Parantaa konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittelyä arkityössä
 • Parantaa työyhteisön jäsenten motivaatiota ja sitoutumista

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Team Coaching -palveluun.

 

Johdon MasterMind / Johtajien ryhmä- ja tiimivalmennus

Päinvastoin kuin luullaan, niin ryhmässä ei tyhmyys tiivisty – varsinkin kun ryhmän ajattelusta ja kokemuksesta osataan ottaa kaikki tehot irti.

Johdon MasterMind -valmennuksessa lyödään monta päätä yhteen ja pureudutaan luottamuksen ilmapiirissä toimivilla Executive Coaching -työkaluilla johtajan ja organisaation  kohtaamiin haasteisiin.

Johdon MasterMind -valmennus voidaan toteuttaa organisaation sisäisenä sparrauksena ryhmälle johtajia, päälliköitä tai lähiesimiehiä tai avoimena tilaisuutena eri toimialoilla johtavassa asemassa oleville.

Ryhmää fasilitoi ammatticoach, jolla on pitkä liiketoiminta- ja johtamiskokemus ylä- ja alamäkineen, ja hän hallitsee Executive Coaching -työkalut.

Johdon MasterMind ei ole höttöä tai kahvitteluhetki:

 • Jokainen MasterMind-teema alustetaan konkretialla.
 • Jokaisesta tapaamisesta osallistuja saa tapaamisen teemaan liittyvän konkreettisen työkalun / työkaluja heti käyttöön arjessa ja omassa organisaatiossa.
 • Osallistuja sitoutuu jokaisessa MasterMind-tapaamisessa itsensä asettamaan mitattavissa olevaan tavoitteeseen, ja tuloksia seurataan koko ohjelman ajan.
 • Lisäksi johtajat sparrailevat toisiaan konkreettisissa haasteissa, jakavat kokemuksia ja saavat oivalluksia vahvan luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä.

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Johdon MasterMind -palveluun.

 

Organisaation oma coach / In-house coaching

Organisaatiot käyttävät Oma coach -palvelua usein työnohjauksen sijaan tai tukena, kun halutaan lisätä ratkaisukeskeisyyttä, asiantuntijan työhyvinvointia ja sovitun tavoitteen saavuttamista esimerkiksi nopealla aikataululla tai haastavissa muutostilanteissa.

Oma coach auttaa myös tilanteissa, joissa organisaatiolla ei ole resursseja tai tarvetta palkata kokoaikaista in-house-coachia.

Oma coach -palvelu sopii loistavasti yksilövalmennuksena esimerkiksi ryhmä- ja tiimivalmennuksen jälkeen ylläpitämään ryhmässä aloitettua toimintaa ja varmistamaan yhdessä sovittujen asioiden toteutuminen.

Oma coach tukee lisäksi tilanteessa, jossa tiimin yksittäisillä jäsenillä on sellaisia haasteita, että niiden ratkaiseminen edistää työhyvinvointia ja yhteistyötä, konfliktitilanteiden ratkaisua, yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä, motivaatiota ja sitoutumista, ja parantaa näin tiimin ja organisaation mahdollisuutta menestyä.

Oma cocah -palvelun tavoite voi myös olla se, että lähiesimiehen aikaa ja fokusta vapautetaan vastaamaan paremmin organisaation toiveita, kun Oma coach tukee ja sparraa yksittäistä tiimin jäsentä.

Oma coach syväsukeltaa organisaation toimintaympäristöön, tapaan toimia ja auttaa yksilöitä sopeutumaan ja kehittymään organisaation tavoitteiden mukana.

Oma coachin kanssa sovitaan, mihin valmentajan palvelua käytetään, miten paljon (esim. 1-2 krt / vkossa tai kk:ssa) ja mitä tavoitteita valmennukselle asetetaan.

Oma coach voi dedikoida tietyt päivät organisaatiolle.

Yksilöt voivat varata valmennusajat sähköisestä kalenterista. Coaching toteutetaan tällä hetkellä täysin etänä. Kun korona-tilanne helpottaa, oma valmentaja voi myös työskennellä organisaation tiloissa.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä mira.silvonen@coachingpartner.fi / 0405001072

 

Coaching-taitojen koulutus

Kun johtajat ja lähiesimiehet – ja koko työyhteisö – hallitsee coaching-taidot:

  • paranee johtamisen laatu
  • paranee ratkaisukeskeisyys
  • paranee itseohjautuvuus
  • paranee keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö
  • paranee yhteishenki
  • paranee konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittely arkityössä, kokouksissa ja työn kehittämisessä.
  • paranee työyhteisön jäsenten motivaatio ja sitoutuminen työhön ja organisaatioon

Coaching-koulutuksen oppilaan palaute:

“Miralla on luonteva lähestymistapa kouluttaa Coaching-taitoja. Hän haluaa aidosti auttaa ja herätellä oivalluksiin. Omien kokemustensa ja avoimuutensa kautta, hän kannustaa myös oppilaitaan rehelliseen itsensä kohtaamiseen. Innostuva ja innostava valmentaja, huumorintajua unohtamatta. Monipuolinen kokemus, joka tuo uskottavuutta. Hän tietää mistä puhuu, ja miksi.”

Kiinnostuitko? Klikkaa tästä ja tutustu Coaching-taitojen koulutukseen.

 

Parasta valmennuksessa

“Uusia tapoja”

Konkreettisuus. Oltiin asiassa. Avasi uusia tapoja tehdä työelämässä tiimin kanssa työntekemiseen liittyviä parannuksia.

Partner, Owner

“Omat oivallukset”

Havainnollistavat tehtävät ja ryhmäkeskustelut, että sai itse tutustua työkaluihin kokemalla. Omat oivallukset, miten esitettyjä menetelmiä voi käyttää työelämässä.

markkinointipäällikkö

“Realistinen”

Kuuntelit hyvin meidän kommentteja, veit asiaa eteenpäin sen mukaisesti. Huomioit kaikki osallistujat. Miellyttävä, ihmisläheinen, realistinen.

asiakkuuspäällikkö

“Pirteä koulutus”

Ei ollenkaan tylsää kuunneltavaa. Energinen ja mukaansatempaava. Aika kului todella nopeasti. Sait yleisön olemaan läsnä koko valmennuksen ajan. Osallistit mielestäni sopivasti, kellään ei tuntunut tulevan kiusaantunut olo.”

hoivakodin johtaja

Coaching partner

#mirasparraa johtajia, yrittäjiä, lähiesimiehiä, tiimejä ja asiantuntijoita mm.:
 • Mainos- ja mediatoimistot
 • Start-ups
 • Yksityinen ja julkinen koulutus
 • Human Resoure
 • Yksityinen ja julkinen hoiva-ala
 • Julkiset palvelut
 • Panimoala
 • IT / tietoliikenne
 • Yksityinen ja julkinen kuljetusala
 • Contact Center
 • Rakennusteollisuus ja sen konsultointi
 • Yhdistykset ja järjestöt kuten
  • HENRY Henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys
  • MARK Suomen markkinointiliitto
  • Suomen Partio 
  • Boomi ry (Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat)

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072