COACHING PARTNER

Johdon MasterMind

#sparraamme sinua johtajana tavoitteeseesi ja tiimisi parempaan yhteistyöhön

 

TAVOITE:

Kokeneen Executive Coachin avulla Johdon MasterMind -ryhmä pureutuu ja ratkaisee yhdessä organisaation kohtaamia haasteita:

 • hyödynnetään kaikkien kokemusta ja asiantuntemusta,
 • ryhmä pääsee tavoitteeseen ja ratkaisee haasteita nopeammin ja paremmalla todennäköisyydellä
 • kontrolloidummin ja ennustettavammin
 • ja välttää mahdollisesti muutaman omaan nilkkaan kalahtamisen
 • organisaatioon jää käyttöön toimivat johtamisen työkalupakit
 • organisaatioon luodaan johtajien välinen keskinäisen sparrauksen, oikeanlaisen haastamisen ja vastuuttamisen kulttuuri

 

Mikä on Johdon MasterMind?

Päinvastoin kuin luullaan, niin ryhmässä ei tyhmyys tiivisty – varsinkin kun ryhmän ajattelusta ja kokemuksesta osataan ottaa kaikki tehot irti.

Johdon MasterMind toteutetaan organisaation sisäisenä sparrauksena ryhmälle johtajia 4 – 12 kuukauden pituisena ohjelmana. Kerran kuussa, noin 3 – 4 tuntia kerrallaan (jotkut teemat vaativat koko päivän). Ryhmätapaamisten väliin suosittelemme kahdenkeskisiä Executive Coaching -sessioita, joissa fokus on yksittäisen johtajan yksilökohtaisissa sparraustarpeissa ja -toiveissa.

Ryhmää fasilitoi ammatticoach, jolla on pitkä liiketoiminta- ja johtamiskokemus ylä- ja alamäkineen, ja hän hallitsee Executive & Team Coaching -työkalut.

Johdon MasterMind ei ole höttöä tai kahvitteluhetki:

 • Jokainen MasterMind-teema alustetaan konkretialla – päivän teemaan liittyvällä koulutuksella.
 • Jokaiseen teemaan liittyen osallistuja saa konkreettisen työkalupakin käyttöönsä arjessa ja omassa organisaatiossa.
 • Osallistuja tekee ja pitää kirjaa omasta 30 päivän suunnitelmastaan, tavoitteistaan, saavutuksistaan ja mahdollisista haasteistaan. Niitä jaetaan ryhmän kesken jokaisessa MasterMind-tapaamisessa ja ohjelman päätteeksi.
 • Osallistuja sitoutuu jokaisessa MasterMind-tapaamisessa itsensä asettamaan mitattavissa olevaan tavoitteeseen.
 • Lisäksi johtajat sparrailevat toisiaan konkreettisissa haasteissa niin MasterMind-tapaamisissa kuin tapaamisten välissä, jakavat kokemuksia ja saavat oivalluksia vahvan luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä.
 • Johdon MasterMind -ohjelmaan on helppo lisätä oman organisaation casejä, sisältöä, keskustelua projekteista, muutoksista jne. ja ottaa mukaan vierailevia asiantuntijoita / puhujia.

 

Miksi Johdon MasterMind toimii?
 •  Käytännönläheisyys. Haastamme osallistujan kehittämään itseään, tapaansa toimia ja omaa organisaatiotaan Best Practice -työkaluilla. Haastamme osallistujan asettamaan itse kehitystavoitteensa liittyen jokaiseen teemaan jokaisessa MasterMind-tapaamisessa.
 • Mitattavuus. Painopiste on saavuttaa tapaamisten välissä ja ohjelman aikana sellaisia mitattavia tuloksia itse työssä ja roolissa johtajana niin, että ne hyödyttävät sekä osallistujaa itseään että hänen organisaatiotaan. Ja tavoitteen toteutettavaksi 30 päivässä ennen seuraavaa MasterMind-tapaamista ja uutta teemaa. Tulokset on helposti nähtävissä: 10 osallistujaa jokainen toteuttaa tapaansa toimia / ottaa käyttöön työkaluja yhteiseen teemaan liityen x 12 kk = jo ensimmäisestä kuukaudesta lähtien saavutetaan näkyviä tuloksia kaikissa divisioonissa / osastoilla / kunkin johtajan vastuualueella, ja 12 kuukauden jälkeen on 12 tärkeintä teemaa ja tavoitetta pistetty täytäntöön kaikilla osastoilla / divisioonissa / kunkin johtajan vastuualueella niin, että ne tukevat koko organisaation strategiaa ja tavoitteita.
 • Seuranta. Johdon MasterMind -ohjelmassa ei vain hankita työkaluja ja osaamista vaan osallistuja saavuttaa tuloksia, jotka hän dokumentoi.
 • Toimiva työskentelytapa. Ohjelma hyödyntää Best Practice -työkaluja yksilö- ja ryhmäcoachauksesta, vertaisryhmätyöskentelystä, fasilitoinnista, tavoitteen asetannasta ja seurannasta sekä itsensä johtamisesta tässä hetkessä ja pitkällä tähtäimellä.
 • Toimiva sisältö. Johdon MasterMind -teemat pureutuvat juuri niihin haasteisiin, joita johtajat kokevat. Teemat valitaan yhdessä ottaen huomioon organisaation ja ryhmän tarpeet ja prioriteetit.
Johdon MasterMindissa voidaan paneutua esimerkiksi näihin teemoihin:
 • Työkaluja ja taitoja stragian suunnitteluun ja toteutukseen (esim. strategiapäivät)
 • Työkaluja ja taitoja business scenarion miettimiseen esim. taantumassa
 • Työkaluja ja taitoja muutoksen johtamiseen
 • Työkaluja ja taitoja valmentavaan johtamiseen
 • Työkaluja ja taitoja monimutkaisten asioiden käsittelyyn ja päätöksien tekemiseen
 • Työkaluja ja taitoja teemakokouksiin: ideointi, päätöksenteko, brainstorming, tiimin aktivointi jne.
 • Työkaluja ja taitoja hybridijohtamiseen
 • Työkaluja ja taitoja organisaation tunneilmapiirin johtamiseen
 • Työkaluja ja taitoja siihen, että osallistuja löytää ja pystyy kehittämään jotain sellaista tapaa toimia, jolla on suurin vaikutus hänen menestymiseensä. Huippuosaajillakin voi olla jokin häiritsevä käyttäytyminen tai sokea piste.
 • Työkaluja ja taitoja johtajan mindsetin kehittämiseen haastaviin tilanteisiin
 • Työkaluja ja taitoja itsensä johtamisen kehittämiseen
 • Työkaluja ja taitoja organisaatiokulttuurin kehittämiseen
 • Työkaluja ja taitoja työntekijöiden ja tiimien sitouttamiseen ja motivointiin johtamisen keinoin
 • Työkaluja ja taitoja tiimin suorityskyvyn parantamiseen
 • Työkaluja ja taitoja tilanteeseen, jossa tulee löytämään oikea tapa kommunkoida tehokkaasti ja vaikuttavasti, selviytyä haastavista keskusteluista ja vuorovaikutustilanteista.
 • Työkaluja ja taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen
 • Työkaluja ja taitoja stressin, työn ja vapaa-ajan hallintaan
 • Työkaluja ja taitoja ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseen ja rakentavaan ja tuottavaan erimielisyyteen työpaikalla
 • Työkaluja ja taitoja tuottavan ajankäytön kehittämiseen
 • Työkaluja ja taitoja johtajan tueksi asioiden aikaansaamiseen, suunnitteluun ja priorisointiin
 • Työkaluja ja taitoja johtajan / tiimiläisen avuksi uudessa roolissa menestymiseen
Johdon MasterMind vastaa suomalaisten tarpeisiin - YLEn teettämän tutkimuksen tulos

“Suomalaiset nauttivat syvällisistä keskusteluista sekä tilanteista, joissa he pääsevät oppimaan keskustelukumppaninsa ajatuksista. Keskustelut koetaan siis merkityksellisiksi.”

Täysin samaa mieltä ja samaa mieltä vastanneista:
? 80 % Nauttii syvällisistä keskusteluista
? 76 % Nauttii tilanteista, joissa pääsee oppimaan keskustelukumppanin ajatuksista
? 73 % Seuraa mielellään muiden keskusteluja
? 70 % Arvostaa eri mieltä olevia ihmisiä
? 59 % Kaipaa lisää tilaisuuksia rauhallisiin keskusteluihin

Ylen tutkimuksen tulokset: https://yle.fi/aihe/s/10000630

Tutkimuksen otoskoko on 2 440 henkeä ja kohderyhmänä 15 vuotta täyttäneet Manner-Suomessa asuvat. Aineiston tilastollinen virhemarginaali on suurimmillaan 2,0 %-yksikköä suuntaansa..

 

Meitä suositellaan

“Different tools for Time Management”

“Different tools to address time management issues that is great so that I can use the ones that works for me. Also taking into account different personalities regarding the time management opened my eyes why people tend to work like they do.”

Management Group Member

“Ajatusten kyseenalaistus”

Parasta: Oppi uusia tapoja työssä onnistumiseen. Oikeasti työkaluja työyhteisölle. Ajatusten ja omien toimintatapojen kyseenalaistaminen!”

toimitusjohtaja

“Et provosoitunut haasteista”

“Kiitos hyvästä paneutumisesta työyhteisön haasteisiin. Selkeää ja ammattitaitoista. Et provosoitunut haasteista.

koulutusjohtaja

“Valmennus toi ratkaisuja”

“Parasta valmennuksessa oli, että se toi ratkaisuja, Miran asenne ja avoimuus sekä kattava katsaus eri näkökulmista.

päällikkö

“Napakka tunti”

Napakka tunti, mutta silti ei ollut kiireen tunnetta.

Sopivasti teoriaa ja omaa työskentelyä yhdistettynä.

Mirasta huokui vahva ammattitaito ja kuuntelu.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Case-tilanteita”

“Parasta tilaisuudessa oli valmentajan ammattiosaaminen ja optimistisen kannustava ja innostava esitystapa.

Asiat liittyvät myös käytäntöön oleellisesti ja näistä oli mainittu erilaisia case-tilanteita.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Made me rethink!”

This was really good. I can see that you are truly experienced as you understood my thinking process so well. You listened very good, your questions were spot on. I appreciate how you made me think! And rethink!”

CEO, Partner, Lawyer, Strategic Advisor

“Konkretia”

Parasta oli selkeys ja sujuva eteneminen.

Konkreettiset työkalut ja esimerkit.

Uusien näkökulmien saaminen.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

COACHING PARTNER

Johdon MasterMind
 • Parantaa liiketoimintalähtöistä ratkaisukeskeisyyttä ja päätöksentekoa.
 • Parantaa mahdollisuutta menestyä organisaation sisäisissä ja verkostojen ihmissuhteissa.
 • Parantaa kykyä kohdata yllättäviäkin johtamistilanteita.
 • Parantaa kykyä kestää johtajan työn paineita.
 • Parantaa priorisointia ja organisointia.
 • Parantaa work-life-balanssia.
 • Parantaa vision ja tavoitteiden selkeyttä.
 • Parantaa omaa ja organisaation motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.
 • Parantaa itseluottamusta ja kykyä käyttää työkaluja omien pelkojen käsittelyyn tiukoissakin tilanteissa.
 • Parantaa johtamisen laatua: empatiakykyä, valmentavaa / palvelevaa johtamista, kykyä ottaa huomioon yksilöiden eriävät tarpeet johtamisessa, kykyä kohdata muiden erilaiset tunnetilat ja ajattelumaailma ja käyttää toimivia työkaluja arjen johtamistilanteissa.
 • Parantaa strategiatyöskentelyä ja sen jalkauttamista.
 • Parantaa kykyä johtaa itseään tavoitteellisesti.

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072