COACHING PARTNER

Johdon MasterMind / Johdon ryhmä- ja tiimivalmennus

#sparraamme sinua johtamisen haasteissa
#sparraamme tiimisi parempaan yhteistyöhön

 

Kokeneen Executive Coachin avulla Johdon MasterMind -ryhmä pureutuu ja ratkaisee yhdessä organisaation kohtaamia haasteita:

 • Kun kaikkien kokemusta ja asiantuntemusta hyödynnetään ammattaitoisesti,
 • ryhmä pääsee tavoitteeseen ja ratkaisee haasteita nopeammin
 • paremmalla todennäköisyydellä
 • kontrolloidummin ja ennustettavammin
 • ja välttää mahdollisesti muutaman omaan nilkkaan kalahtamisen.

 

Johtajan henkilökohtaisesti kohtaamia haasteita
 • Työmääräni on valtava.
 • En saa työntekijöitä sitoutumaan ja vaihtuvuus on korkeaa. Työilmapiiri on huono.
 • Sain henkilökohtaiset tulokset organisaation työtyytyväisyyskyselystä ja johtamisestani. Miten minun kannattaa käsitellä asiaa tiimin kanssa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta tulokset paranevat?
 • Johtaminen on muihin ihmisiin vaikuttamista. Tarvitsen siihen sparrausta ja konkreettisia työkaluja.
 • En löydä oikeaa tapaa ratkaista ja tukea ihmisiä työpaikalla konfliktitilanteissa.
 • Yhteistyö kollegan kanssa ei toimi.
 • Minulla on haasteita tulla toimeen esimieheni kanssa.
 • Haluan parantaa imagoani johtajana.
 • Tarvisen vahvemman verkoston.
 • Tarvitsen sparrausta ja työkaluja etäjohtamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
 • Otin vastaan uuden roolin eikä minulla ole varaa epäonnistua.
 • Urani junnaa paikallaan. Haluan edetä urallani.
 • Koen selkeästi sitä kuuluisaa korona-ahdistusta. Mitäs tehdään?
 • Miten johdan lähteviä ja jääviä ihmisiä YT-neuvotteluissa?
 • Jouduin median negatiivisen huomion kohteeksi. Tarvitsen tukea.
 • Johdan perheyritystä ja haluan uuden roolin enemmän taustalla. Miten tämä muutos kannattaisi hoitaa parhaiten? Mitä pitää ottaa huomioon?
Organisaation toimintaa haittaavia tiimityöhön liittyviä haasteita
 • Johtoryhmämme ei toimi. Tilanne vahingoittaa pian yrityksen tulosta ja mahdollisuutta kehittyä ja kasvaa.
 • Tiimin jäsenet eivät tee asioita, joita heidän pitäisi tehdä.
 • Tarvitsemme strategian, mutta emme pääse yhteisymmärrykseen sen sisällöstä.
 • Meillä on strategia, mutta toteutus ja jalkautus sakkaa.
 • Tiimi on uusi. Miten varmistan onnistumisen?
 • Tiimini vastustaa muutosta.
 • Tiimin jäsenet eivät tule toimeen keskenään.
 • Tiimi ei ole tarpeeksi itseohjautuva eivätkä ihmiset kanna vastuuta.
 • Tiimin tulos / yksittäisten johtajien tulos organisaatiossa on huono.
 • Tiimi vain valittaa ja ihmisiltä puuttuu ratkaisukeskeinen asenne.
 • Tiimissä on vallalla korona-ahdistus.
 • Meillä ei ole työkaluja kehittää toimintaamme.
 • Kokouksemme ja päätöksien tekeminen ovat tehottomia.
 • Tarvitsemme Coaching-ohjelman, joka tukee urasiirtoja organisaatiomme sisällä.
 • Kasaamme adhoc-tiimin. Tarvitsemme coachin tukea todella haasteellisen ja ison tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Meillä on in-house coach, mutta sillä ei saada aikaan tuloksia. Tarvitsemme tukea coaching-ohjelman parantamiseen.
 • Työnimu ja merkityksellisyys on tiimissä selkeästi vähentynyt. Mitäs tehdään?
 • Meillä ei ole luottamuksen ilmapiiriä.
 • Palvelun laatu kaipaa parannusta.
Johdon MasterMind / Johtajien ryhmä- ja tiimivalmennus

Päinvastoin kuin luullaan, niin ryhmässä ei tyhmyys tiivisty – varsinkin kun ryhmän ajattelusta ja kokemuksesta osataan ottaa kaikki tehot irti.

Johdon MasterMind -valmennus voidaan toteuttaa organisaation sisäisenä sparrauksena ryhmälle johtajia tai avoimena tilaisuutena eri toimialoilla johtavassa asemassa oleville 4 – 12 kuukauden pituisena ohjelmana.

Ryhmää fasilitoi ammatticoach, jolla on pitkä liiketoiminta- ja johtamiskokemus ylä- ja alamäkineen, ja hän hallitsee Executive Coaching -työkalut.

Johdon MasterMind ei ole höttöä tai kahvitteluhetki:

 • Jokainen MasterMind-teema alustetaan konkretialla.
 • Jokaisesta tapaamisesta osallistuja saa tapaamisen teemaan liittyvän konkreettisen työkalun / työkaluja heti käyttöön arjessa ja omassa organisaatiossa.
 • Osallistuja sitoutuu jokaisessa MasterMind-tapaamisessa itsensä asettamaan mitattavissa olevaan tavoitteeseen, ja tuloksia seurataan koko ohjelman ajan.
 • Lisäksi johtajat sparrailevat toisiaan konkreettisissa haasteissa, jakavat kokemuksia ja saavat oivalluksia vahvan luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä.

 

Meitä suositellaan

“Kollegoiden auttamiseen”

Parasta: Oivalluttaminen omaan tekemiseen. Työkaluja työyhteisössä toimimiseen ja kollegoiden auttamiseen. Voi viedä suoraan työyhteisöön, kotiin.

markkinointijohtaja

“Ajatusten kyseenalaistus”

Parasta: Oppi uusia tapoja työssä onnistumiseen. Oikeasti työkaluja työyhteisölle. Ajatusten ja omien toimintatapojen kyseenalaistaminen!”

toimitusjohtaja

“Et provosoitunut haasteista”

“Kiitos hyvästä paneutumisesta työyhteisön haasteisiin. Selkeää ja ammattitaitoista. Et provosoitunut haasteista.

koulutusjohtaja

“Valmennus toi ratkaisuja”

“Parasta valmennuksessa oli, että se toi ratkaisuja, Miran asenne ja avoimuus sekä kattava katsaus eri näkökulmista.

päällikkö

COACHING PARTNER

Johdon MasterMind / Johdon ryhmä- ja tiimivalmennus
 • Parantaa liiketoimintalähtöistä ratkaisukeskeisyyttä ja päätöksentekoa.
 • Parantaa mahdollisuutta menestyä organisaation sisäisissä ja verkostojen ihmissuhteissa.
 • Parantaa kykyä kohdata yllättäviäkin johtamistilanteita.
 • Parantaa kykyä kestää johtajan työn paineita.
 • Parantaa priorisointia ja organisointia.
 • Parantaa work-life-balanssia.
 • Parantaa vision ja tavoitteiden selkeyttä.
 • Parantaa omaa ja organisaation motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.
 • Parantaa itseluottamusta ja kykyä käyttää työkaluja omien pelkojen käsittelyyn tiukoissakin tilanteissa.
 • Parantaa johtamisen laatua: empatiakykyä, valmentavaa / palvelevaa johtamista, kykyä ottaa huomioon yksilöiden eriävät tarpeet johtamisessa, kykyä kohdata muiden erilaiset tunnetilat ja ajattelumaailma ja käyttää toimivia työkaluja arjen johtamistilanteissa.
 • Parantaa strategiatyöskentelyä ja sen jalkauttamista.
 • Parantaa kykyä johtaa itseään tavoitteellisesti.

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072