COACHING PARTNER

#koulutamme coaching-taitoja innostavasti ja ammattitaidolla

 

Täydennyskoulutus

Business &

Life Coacheille sekä

työnohjaajille

Kun keskustelet potentiaalisen tai nykyisen valmennusasiakkaan kanssa heidän valmennustarpeistaan, lyökö pääsi yht’äkkiä tyhjää “mitä ja miten ja mistä edes aloitan” tai “pystyn auttamaan, mutta voi kun valmennusmateriaali olis jo valmiina”?

Onko mielessäsi käynyt, että niin paljon mieluummin keskittyisit enemmän tilaisuuden fasilitointiin, valmentamiseen ja ohjaustyöhön sen sijaan, että käyttäisit aikaasi tuntitolkkulla valmennusten suunnitteluun ja konseptien rakentamiseen?

On 100 %:sti totta, että saat itsevarmuutta asiakashankintaan, kun voit kertoa kiinnostuneille valmennuskonsepteista, joiden sisällön tunnet läpikotaisin jo myyntivaiheessa.

Tämä täydennyskoulutus tuo helpotusta yllä oleviin haasteisiin Business ja Life Coacheille sekä työnohjaajille valmiilla powerpoint-esityksillä ja workbookeilla monista päivänpolttavista teemoista työyhteisöjen tarpeisiin.

Kouluttaja Mira Silvonen

Niin kouluttajana kuin Executive & Team Coachina Mirasta puhutaan empaattisena, motivoivana ja läsnäolevana esiintyjänä sekä konkretian kuningattarena. Mira jakaa avoimesti case-esimerkkejä ja vastailee asiakkaiden kysymyksiin.

Mira on:

 • Ammattitaitoinen ja innostava coaching-taitojen kouluttaja, joka on kouluttanut noin 120 suomalaiselle Sertifioidulle Business & Life Coachille coaching-taitoja.
 • Kokenut Executive & Team Coach, joka valmentaa lukuisilla eri toimialoilla #mirasparraa sinua johtajana tavoitteeseesi ja tiimisi parempaan yhteistyöhön
 • HENRYn (Henkilöstöjohdon ja ammattilaisten yhdistys) Työnohjaus ja Coaching teemaverkoston vetäjä.
 • Mira tekee itse valmennuksia työyhteisöissä https://coachingpartner.fi/valmennukset/
 • Mira saa työstään huippuhyvää palautetta https://coachingpartner.fi/meita-suositellaan/
 • Miralla on pitkä kokemus liike-elämän ylä- ja alamäistä ja johtamisesta https://coachingpartner.fi/mirasparraa/
NÄMÄ ovat täydennyskoulutuksen teemat. Haluaisitko oppia käyttämään NÄITÄ johtajan ja tiimien valmennusratkaisuja, - menetelmiä ja -työkaluja?
 • Työkaluja ammattitaitoiseen datan käyttöön coachingissa. Itseanalyysit ja ulkopuoliset analyysit ovat oleellinen osa Coaching-työtä. Saat tiedoa loistavista maksuttomista analyyseistä sekä opetan sinua kehittämään omia itseanalyysejä asiakastyöskentelyysi niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksiin. Asiakkaasi voi muuttaa vain itseään, MUTTA hän on motivoituneempi tekemään sen, kun hän on ensin tehnyt itseanalyysin ja / tai saanut hänestä muiden tekemän analyysin tuloksen eteensä.
 • Työkaluja stragian suunnitteluun ja toteutukseen (esim. strategiapäivät)
 • Työkaluja business scenarion miettimiseen esim. taantumassa
 • Työkaluja muutoksen johtamiseen
 • Työkaluja monimutkaisten asioiden käsittelyyn ja päätöksien tekemiseen
 • Työkaluja siihen, että asiakkaasi löytää ja pystyy kehittämään jotain sellaista tapaa toimia, jolla on suurin vaikutus hänen menestymiseensä. Huippuosaajillakin voi olla jokin häiritsevä käyttäytyminen tai sokea piste.
 • Työkaluja johtajan mindsetin kehittämiseen
 • Työkaluja itsensä johtamisen kehittämiseen
 • Työkaluja organisaatiokulttuurin kehittämiseen
 • Työkaluja työntekijöiden ja tiimien sitouttamiseen ja motivointiin
 • Työkaluja tiimin suorityskyvyn parantamiseen
 • Työkaluja tilanteeseen, jossa autat asiakastasi löytämään oikea tavan kommunkoida tehokkaasti ja vaikuttavasti, selviytyä haastavista keskusteluista ja vuorovaikutustilanteista.
 • Työkaluja ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla
 • Työkaluja tuottavan ajankäytön kehittämiseen
 • Työkaluja johtajan tueksi asioiden aikaansaamiseen, suunnitteluun ja priorisointiin
 • Työkaluja johtajan / tiimiläisen avuksi uudessa roolissa menestymiseen
Teemojen konkreettinen sisältö sinun avukseksi valmennustesi suunnitteluun ja materiaalien tekemiseen
 • Jokaiseen teemakokonaisuuteen kuuluu minimissään yksi PowerPoint-esitys (esim. srategia-teemaan kuuluu useampi), johon voit laittaa oman logon, designin jne. sekä muokata sisällön omaan suuhusi sopivaksi tai käyttää sellaisenaan yksilö- ja ryhmä-/tiimivalmennuksissa.
 • Jokaiseen teemakokonaisuuteen kuuluu harjoitteita ja teemaan kuuluvaa tietoa Word-tiedostona (sivumäärä vaihtelee noin 20 – 50 sivun välillä per teemakokonaisuus), johon voit lisätä oman logon, designin jne. sekä muokata sisällön muutenkin itsellesi sopivaksi asiakastyöskentelyyn tai käyttää sellaisenaan. Word-tiedostosta voi tehdä myös rewritable pdf:n workbookiksi / printata osia itsellesi tai asiakkaasi käyttöön.
Koulutuksen toteutus (live-koulutus)
 • Minimissään 32 tuntia live-koulutusta Zoom-meetingissä ja sisäänajoa työkaluihin teemoittain. Joissakin teemoissa tarvitsemme enemmän kuin kaksi tuntia ja minimituntimäärä melko varmasti ylittyy. 
 • Aikataulu: Yksi 2 tunnin sessio / vko ryhmän yhdessä sopimina ajankohtina, yhteensä 16 vkoa eli 16 Zoom-meetingiä. Juhlapyhät- ja loma-ajat otetaan huomioon.
 • Oletus on, että jokainen osallistuja tutustuu jo ennakkoon ennen kutakin Zoom-meetingiä kouluttajan lähettämään materiaaliin (vapaaehtoinen mutta parantaa oppimistuloksia, itsenäistä työskentelyä noin 1 tunti ennakkoon).
 • Oletus on, että jokainen osallistuja tekee kouluttajan määrittelemän kotitehtävän joidenkin Zoom-meetingien jälkeen (vapaaehtoinen mutta parantaa oppimistuloksia, itsenäistä työskentelyä noin 1 tunti session jälkeen)
 • Ryhmän koko: maksimissaan 5 hlöä + kouluttaja, jotta koulutuksessa pystytään ottamaan huomioon jokainen yksilönä ja saamme kaikille mukavan interaktiivisuuden ryhmäsessioihin.
Bonukset VAIN syyskuun lopussa ja lokakuussa 2022 alkavien ryhmien jäsenille

BONUS 1: 30 min kahdenkeskistä sparrausta per vko yhdessä sovittuna ajankohtana. Yhteensä 16 krt x 30 min (yht. 8 t)

BONUS 2: TOTEUTETAAN MARRASKUUSSA 2022:

 • Coaching-dialogin kehittäminen (EMME kertaa Suomessa pääasiallisesti Coaching-koulutuksissa käytössä olevaa GROW-mallia vaan keskitymme kuuntelutaidon kehittämiseen)
 • Coaching-prosessi ja oman Coaching-viitekehyksen kehittäminen
 • Coaching-palveluiden markkinointi ja myynti
Hinta, koulutukseen valinta ja ehdot
 • 2500 € (sis. alv 24 %), maksu kahdessa erässä mahdollista ja 1. erä ennen koulutuksen alkua, hinta syyskuussa 2022 alkavalle ryhmälle
 • Kouluttaja haastattelee jokaisen koulutukseen hakijan ja päättää itsenäisesti osallistujat. Ota yhteyttä mira.silvonen@coachingpartner.fi niin sovitaan keskusteluaika.
 • Mietitkö koulutuksen kustannusta? ROI eli sijoituksesi tuotto = miten nopesti koulutus maksaa sinulle itsensä takaisin: esim. neljä (4) ryhmävalmennusta koulutuksen teemoilla, à 2-3 tuntia ja laskutat 600 € + alv. 24 % per valmennuskerta = 2400 € + alv. 24 %. Tämä esimerkki perustuu monen aloittelevan valmentajan hinnoitteluun.
 • Jokainen osallistuja allekirjoittaa sopimuksen ja sitoutuu ehtoihin rahallisten sanktioiden uhalla. Ehdoissa on mm. siitä, ettei koulutusmateriaalia saa käyttää coachien, työnohjaajien eikä muuta ohjaustyötä tekevien kouluttamiseen, jakaa kenellekään ilmaiseksi, verkkokursseihin jne. vaan vain osallistujan omaan valmennus-/työnohjaustyöskentelyyn osallistujan asiakkaiden kanssa.

Mietitkö vielä TÄHÄN koulutukseen osallistumista?

 • Koulutuksen työkalut ja teemakokonaisuudet tekevät valmennustesi suunnittelusta ja toteutuksesta helpompaa ja nopeampaa.
 • Houkuttelet lisää asiakkaita, koska sinulla on käytössäsi toimivat työkalut, joita voit markkinoida ja mainostaa.
 • Saat itsevarmuutta asiakashankintaan, kun voit myydä valmiita konsepteja, joiden sisällön tunnet läpikotaisin.
 • Saat pidempiä asiakassuhteita, kun sinulla on asiakkaan moniin eri tarpeisiin työkaluja ja ratkaisuja.
 • Tästä koulutuksesta saat työkaluja niin yksilö- kuin ryhmä-/tiimi-valmennuksiin päivänpolttaviin teemoihin.

Miten hyvin ja vaivattomasti pystyt nykyisillä työkaluillasi ja tiedoilla vastaamaan asiakkaasi alla oleviin haasteisiin?

Pyydetäänkö sinulta apua näihin johtajan haasteisiin? Mietitkö, miten ja millä työkaluilla voisit auttaa parhaiten?
 • Työmääräni on valtava. Tarvitsen sparrausta ajanhallintaan.
 • En saa työntekijöitä sitoutumaan ja vaihtuvuus on korkeaa. Työilmapiiri on huono.
 • Emme voi jatkaa näin. Tarvitsemme työkulttuuriin muutoksen.
 • Sain henkilökohtaiset tulokset organisaation työtyytyväisyyskyselystä ja johtamisestani. Miten minun kannattaa käsitellä asiaa tiimin kanssa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta tulokset paranevat?
 • Johtaminen on muihin ihmisiin vaikuttamista. Tarvitsen siihen sparrausta ja konkreettisia työkaluja.
 • En löydä oikeaa tapaa ratkaista ja tukea ihmisiä työpaikalla konfliktitilanteissa.
 • Yhteistyö kollegan kanssa ei toimi.
 • Minulla on haasteita tulla toimeen esimieheni kanssa.
 • Haluan parantaa imagoani johtajana.
 • Haluan saada mielipiteeni kuuluviin.
 • Tarvitsen työkaluja ja tukea haasteelliseen päätöksen tekemiseen.
 • Tarvitsen sparrausta ja työkaluja etäjohtamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.
 • Otin vastaan uuden roolin eikä minulla ole varaa epäonnistua.
 • Miten johdan lähteviä ja jääviä ihmisiä YT-neuvotteluissa?
 • Jouduin median negatiivisen huomion kohteeksi. Tarvitsen tukea.
 • Johdan perheyritystä ja haluan uuden roolin enemmän taustalla. Miten tämä muutos kannattaisi hoitaa parhaiten? Mitä pitää ottaa huomioon?
Pyydetäänkö sinulta apua näihin haasteisiin tiimien kanssa? Mietitkö, miten ja millä työkaluilla voisit auttaa parhaiten?
 • Tiimin jäsenet eivät tee asioita, joita heidän pitäisi tehdä.
 • Tarvitsemme strategian, mutta emme pääse yhteisymmärrykseen sen sisällöstä.
 • Meillä on strategia, mutta toteutus ja jalkautus sakkaa.
 • Tiimi on uusi. Miten varmistan onnistumisen?
 • Tiimini vastustaa muutosta.
 • Tiimin jäsenet eivät tule toimeen keskenään.
 • Tiimi ei ole tarpeeksi itseohjautuva eivätkä ihmiset kanna vastuuta.
 • Tiimin tulos / yksittäisten johtajien tulos organisaatiossa on huono.
 • Tiimi vain valittaa ja ihmisiltä puuttuu ratkaisukeskeinen asenne.
 • Tiimissä on vallalla korona-ahdistus.
 • Meillä ei ole työkaluja kehittää toimintaamme.
 • Kokouksemme ja päätöksien tekeminen ovat tehottomia..
 • Tarvitsemme coachin tukea todella haasteellisen ja ison tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Työnimu ja merkityksellisyys on tiimissä selkeästi vähentynyt. Mitäs tehdään?
 • Meillä ei ole luottamuksen ilmapiiriä.
 • Palvelun laatu kaipaa parannusta.

Koulutuksen työkaluilla ja sinun sparrauksellasi asiakasorganisaatiossasi:

 • paranee johtamisen laatu
 • paranee priorisointi ja organisointi
 • paranee itsensä johtaminen tavoitteellisesti
 • paranee keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö
 • paranee strategiatyöskentely ja sen jalkauttaminen
 • paranee konfliktien ja eriävien mielipiteiden käsittely arkityössä, kokouksissa ja työn kehittämisessä
 • paranee johtajan / tiimiläisen menestymisen mahdollisuus uudessa roolissa
 • paranee työyhteisön jäsenten motivaatio ja sitoutuminen työhön ja organisaatioon
 • paranee liiketoimintalähtöinen ratkaisukeskeisyys ja päätöksenteko
 • paranee johtajan kyky kestää johtajatyön paineita

Miraa suositellaan

“Mira antoi 100 %”

Mira on aivan timanttinen coaching-taitojen kouluttaja. Harvoin tapaa näin suurella sydämellä, uteliaisuudella, avoimuudella ja intohimolla varustettua ammattilaista.

Parasta hänen koulutuksissaan on ollut jokaisen mukanaolijan kohtaaminen tasavertaisena. Jokaisen mielipide ja tarina on hänelle tärkeä, mutta samalla myös ihanasti haastaa ajattelemaan asioita eri näkökulmista.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Inspiring”

Mira is truly an inspiring, positive and genuine person, who puts both her mind and her heart into what she does.

Her skills in training and coaching are excellent and she has a way of guiding you into finding solutions and ideas yourself and inspiring you to put them into action.

With her active and positive approach Mira makes sure you reach your goals, whether they are personal or professional ones.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Ammattilainen”

Mira olet loistava ammattilainen ja sinulla on kyky huomioida etäyhteydenkin päässä olevat osallistujat. Minulla oli tunne kuinka olisin ollut lähikontaktissa mukana vaikka osallistuin koulutukseen satojen kilometrien päästä.

Olet empatiakykyinen huippuammattilainen. Kiitos Mira!

Coaching-koulutuksen oppilas

“Uskottava”

Miralla on luonteva lähestymistapa kouluttaa Coaching-taitoja. Hän haluaa aidosti auttaa ja herätellä oivalluksiin. Omien kokemustensa ja avoimuutensa kautta, hän kannustaa myös oppilaitaan rehelliseen itsensä kohtaamiseen.

Innostuva ja innostava valmentaja, huumorintajua unohtamatta.

Monipuolinen kokemus, joka tuo uskottavuutta. Hän tietää mistä puhuu, ja miksi.

Coaching-koulutuksen oppilas

“Napakka tunti”

Napakka tunti, mutta silti ei ollut kiireen tunnetta.

Sopivasti teoriaa ja omaa työskentelyä yhdistettynä.

Mirasta huokui vahva ammattitaito ja kuuntelu.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Case-tilanteita”

“Parasta tilaisuudessa oli valmentajan ammattiosaaminen ja optimistisen kannustava ja innostava esitystapa.

Asiat liittyvät myös käytäntöön oleellisesti ja näistä oli mainittu erilaisia case-tilanteita.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Selkeät slidet”

“Kiitos!

Oli todella mielenkiintoista ja sulla on niin ihanan energinen ja selkeä tapa tuoda asioita esiin!

Ja hyvät, selkeät slidet.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

“Konkretia”

Parasta oli selkeys ja sujuva eteneminen.

Konkreettiset työkalut ja esimerkit.

Uusien näkökulmien saaminen.

Anonyymipalaute HR- tai Coaching-ammattilaiselta (HENRY ry)

Sinä tuot pöytään haasteen.

Me toimivat työkalut ja sparrauksen.

 

Kerro tarpeesi, niin olemme sinuun yhteydessä!

meidät tavoittaa myös:

ma-pe klo 9-17 MIRA.SILVONEN@COACHINGPARTNER.FI
+358 40 500 1072